مزایده - مناقصه / فروش 14 دستگاه اتوبوس از رده خارج

کدخبر: 169612
سازمان اتوبوسرانی اراک و حومهدر نظر دارداتوبوس های خارج از رده خود را از طریق مزایده واگذار کند.

به استناد بند 2 صورتجلسه شماره 1572 مورخه 95/02/28 هیئت مدیره سازمان و بند7 مورخه 95/03/08 شورای سازمان و مجوز

شماره 95/1194 مورخ 95/08/01 شورای اسلامی شهر نسبت به واگذاری 14 دستگاه اتوبوس از رده خارج را طبق جدول ذیل از  طریق برگزاری مزایده عمومی

به متقاضیان با مناسب‌ترین قیمت پیشنهادی اقدام نماید.

لذا متقاضیان می‌تواند پس از دریافت اسناد مزایده قیمت پیشنهادی خود را حداکثر 12 روز پس از تاریخ چاپ آگهی تحویل نمایند و نیز جهت  کسب اطلاعات بیشتر

می‌توانند به امور مالی سازمان واقع در میدان امام خمینی کمربندی شمالی سازمان اتوبوسرانی اراک مراجعه و یا باشماره تلفن 34130831-086 تماس حاصل

فرمایند.

عنوان مزایده و مبلغ تضمین شرکت در مزایده

فروش14 دستگاه اتوبوس مان گازسوز و شهاب دیزل از رده خارج – پنج درصد کارشناسی

محل انجام مزایده

شهر اراک

محل توزیع اسناد مزایده

امور مالی سازمان اتوبوسرانی

زمان توزیع اسناد

پس از تاریخ انتشار آگهی به مدت 12روز

نحوه تسلیم سپرده شرکت در مزایده

ضمانت‌نامه بانکی یا فیش واریزی در وجه سازمان اتوبوسرانی به شماره حساب 56040802101 بانک رسالت شعبه شهید بهشتی

تاریخ اعلام و ابلاغ برنده

حداکثر یک هفته پس از بازگشایی

محل تحویل اسناد و زمان بازگشایی

دبیرخانه سازمان اتوبوسرانی – روز چهارشنبه- 96/03/17

حداقل صلاحیت و رتبه شرکت‌کننده

کلیه اشخاص حقیقی و حقوقی

 

تیتر یک
از دست ندهید
بلیط هواپیما