مزایده و مناقصه / خدمات سیستم حفاظت کاتدیک

کدخبر: 169839
شرکت مدیریت تولید برق ری درنظر دارد انجام خدمات تامین، نصب و راه اندازی سیستم حفاظت کاتدیک مخازن سوخت 1 الی7 بهمراه لوله‌های انتقال گازوییل مورد نیاز خود را از طریق مناقصه عمومی از افراد واجد صلاحیت خریداری نماید، لذا در همین ارتباط از کلیه اشخاص حقوقی که قادر به تامین و انجام خدمات فوق می‌باشند.

متقاضیان می توانند  جهت دریافت اسناد مناقصه و ارزیابی، از تاریخ درج اولین آگهی 03/03/1396  لغایت 11/03/1396 به آدرس تهران – شهرری – جاده قدیم قم –باقرشهر– انتهای بلوار فلسطین– شرکت مدیریت تولید برق ری (نیروگاه گازی)– امور بازرگانی و انبار (تلفن : 6-55221460 به داخلی 7577 ) یا به سایت اینترنتیwww.Tavanir.org.ir بخش اطلاع رسانی معاملات توانیر مراجعه نموده و اسناد مربوطه را دریافت و پس از تکمیل همراه با اسناد و مدارک خواسته شده حداکثر تا پایان وقت اداری روز یکشنبه مورخ 21/03/1396 به نشانی مذکور در فوق تسلیم مناقصه‌گذار نمایند.

 

تیتر یک
از دست ندهید
بلیط هواپیما