کدخبر: ۲۱۲۶۸۴ لینک کوتاه

بازارها و برجام بدون ترامپ به روایت تصویر/ نفت، اسلحه و بوئینگ

اقتصاد نیوز: روند تغییرات قیمت نفت در بازه زمانی اعلام خروج ترامپ از برجام را به روایت تصویر تماشا کنید. پویا ناظران تحولات بازار جهانی نفت را در کانال خود منتشر کرده بود.

 

قیمت نفت پس از برجام بدون ترامپ

قیمت نفت در یک ساعت قبل از سخنرانی ترامپ و یک ساعت بعد از آن.

وسط صفحه، ساعت ۲:۱۳ بعدازظهر، و دقیقا لحظه آغاز صحبت ترامپ در مورد خروج از برجامه. 

ستونهای پایین تعداد معاملات نفتی‌ست.

قیمت نفت پس از برجام بدون ترامپ

ارزش سهام شرکت «نورثروپ گرومن» سازنده اسلحه و هواپیمای نظامی، در یک ساعت قبل از سخنرانی ترامپ و یک ساعت بعد از آن.

وسط صفحه، ساعت ۲:۱۳ بعدازظهر، و دقیقا لحظه آغاز صحبت ترامپ در مورد خروج از برجامه.

قیمت نفت پس از برجام بدون ترامپ

ارزش سهام شرکت نظامی «ریتیان» در یک ساعت قبل از سخنرانی ترامپ و یک ساعت بعد از آن.

وسط صفحه، ساعت ۲:۱۳ بعدازظهر، و دقیقا لحظه آغاز صحبت ترامپ در مورد خروج از برجامه.

قیمت نفت پس از برجام بدون ترامپ

ارزش سهام شرکت نظامی «لاکهید مارتین» در یک ساعت قبل از سخنرانی ترامپ و یک ساعت بعد از آن.

وسط صفحه، ساعت ۲:۱۳ بعدازظهر، و دقیقا لحظه آغاز صحبت ترامپ در مورد خروج از برجامه.

قیمت نفت پس از برجام بدون ترامپ

ارزش سهام شرکت «بوئینگ» در یک ساعت قبل از سخنرانی ترامپ و یک ساعت بعد از آن.

وسط صفحه، ساعت ۲:۱۳ بعدازظهر، و دقیقا لحظه آغاز صحبت ترامپ در مورد خروج از برجامه.