کدخبر: ۲۱۹۰۵۰ لینک کوتاه

قیمت اوراق تسهیلات مسکن امروز یکشنبه ۲۰ خرداد ۹۷ +جدول

اقتصادنیوز: آخرین قیمت اوراق تسهیلات مسکن اعلام شد.

به گزارش اقتصادنیوز، بانک مسکن صبح امروز قیمت هر برگ اوراق حق تقدم استفاده از تسهیلات مسکن را اعلام کرد. قیمت‌های جدول به ریال است.

 

 

نماد عنوان قیمت دیروز قیمت امروز بیشترین قیمت امروز کمترین قیمت امروز قیمت عرضه قیمت تقاضا
تسه95051 امتیاز تسهیلات مسکن مردادماه95 645,097 639,047 641,111 631,255 648,000 638,000
تسه95061 امتیاز تسهیلات مسکن شهریور 95 639,982 635,601 635,625 635,560 648,000 638,888
تسه95071 امتیاز تسهیلات مسکن مهر 95 643,795 646,079 655,000 640,000 649,000 638,888
تسه95081 امتیاز تسهیلات مسکن آبانماه 95 634,893 639,011 649,000 627,000 666,637 630,144
تسه95091 امتیاز تسهیلات مسکن آذرماه 95 633,301 641,840 650,000 630,000 650,000 635,101
تسه95101 امتیاز تسهیلات مسکن دی ماه 95 642,381 639,601 650,000 627,010 650,000 635,555
تسه95111 امتیاز تسهیلات مسکن بهمن ماه95 641,801 639,700 663,000 630,111 656,980 636,000
تسه95121 امتیاز تسهیلات مسکن اسفندماه95 642,869 642,592 649,000 623,666 646,000 645,000
تسه96011 امتیاز تسهیلات مسکن فروردین96 649,868 641,334 648,000 637,000 649,788 640,000
تسه96021 امتیاز تسهیلات مسکن اردیبهشت96 649,948 641,720 649,948 640,000 655,000 640,011
تسه96031 امتیاز تسهیلات مسکن خرداد 96 645,107 635,403 642,000 630,000 649,984 639,000
تسه96041 امتیاز تسهیلات مسکن تیر96 644,350 646,060 654,900 638,000 649,988 643,000
تسه96051 امتیاز تسهیلات مسکن مرداد 96 646,866 647,778 650,000 640,001 648,000 640,001
تسه96061 امتیاز تسهیلات مسکن شهریور 96 648,746 649,459 655,000 637,132 645,000 644,000
تسه96071 امتیاز تسهیلات مسکن مهر96 648,874 650,013 655,000 633,211 645,000 640,170
تسه96081 امتیاز تسهیلات مسکن آبان96 641,210 648,490 650,000 640,020 650,000 641,013
تسه96091 امتیاز تسهیلات مسکن آذر96 650,896 648,185 655,000 640,099 655,000 650,000
تسه96101 امتیاز تسهیلات مسکن دی96 652,348 650,016 658,999 637,800 652,000 645,004
تسه96111 امتیاز تسهیلات مسکن بهمن96 651,580 649,665 659,800 641,034 650,000 645,000
تسه96121 امتیاز تسهیلات مسکن اسفند96 653,716 649,243 659,000 640,070 650,000 646,501
تسه97011 امتیاز تسهیلات مسکن فروردین97 655,474 652,522 670,000 645,021 650,000 646,821
تسه97021 امتیاز تسهیلات مسکن اردیبهشت97 656,223 652,914 660,000 645,398 653,000 650,000