سلطان آپارتمان در شهرری ۷۰۰ واحد آپارتمان دارد

اقتصادنیوز: در برنامه پایش شبکه یک کارشناس این برنامه مدعی شده است یک شخص در شهر ری 700 واحد آپارتمان دارد. منبع: خبرآنلاین