گزارش اقتصاد نیوز از وضعیت متغیر های پولی در پایان سال 99

کارنامه چاپ پول در ابتدای 1400+جدول

کدخبر: ۴۰۹۰۰۸
اقتصاد نیوز: میزان نقدینگی در سال 99 بالغ بر هزار هزار میلیارد تومان افزایش داشته است. به عبارت دیگر در سال گذشته روزانه 2.7 هزار میلیارد تومان نقدینگی جدید در اقتصاد ایران خلق شده است. با توجه به میزان پایه پولی میزان چاپ پول نیز روزی 282 میلیارد تومان بوده است.
کارنامه چاپ پول در ابتدای 1400+جدول

به گزارش اقتصادنیوز،تمامی متغیرهای پولی در پایان سال قبل رکورد زدند، میزان نقدینگی در اقتصاد ایران در سال 99 با افزایشی معادل با 40.6 درصد مواجه شده است. بر این اساس حجم نقدینگی در پایان سال 99 به حدود 3 هزار و 475 هزار میلیارد تومان رسیده است. افزایش ماهانه نقدینگی در اسفند ماه نیز در تمامی 24 ماه گذشته بی سابقه بوده است. پایه پولی نیز در سال 99 با انبساطی برابر با 103 هزار میلیارد تومان رو به رو شده و مقدار آن در پایان اسفند 99 از 450 هزار میلیارد تومان عبور کرده است. افزایش ماهانه اسفند برای پایه پولی نیز در سال 99 رکورد دار است.همچنین حجم پول با رشد 61.7 درصدی در سال 99، به مرز 700 هزار میلیارد تومان در پایان اسفند سال گذشته رسیده است.

چاپ پول در 99؛ روزی 282 میلیارد تومان

حجم پایه پولی در انتها سال 98 در حدود 352 هزار میلیارد تومان قرار داشت، که در طول سال گذشته با افزایشی 29.2 درصدی به ارزش 103 هزار میلیارد تومان به رقم 455 هزار میلیارد تومان در پایان سال 99 رسید. به بیان دیگر در سال گذشته روزانه 282 هزار میلیارد تومان خلق اعتبار یا چاپ پول توسط بانک مرکزی صورت گرفته است.

همچنین رشد ماهانه این متغیر پولی در اسفند 99 حدود 4.5 درصد برآورد شده است، بر این اساس می توان گفت بانک مرکزی در اسفند 99 بالغ بر 19 هزار میلیارد خلق اعتبار کرده است، به بیان دیگر بانک مرکزی در آخرین ماه سال گذشته روزانه بالغ بر 650 میلیارد تومان اقدام به چاپ پول کرده است. این رشد ماهانه بالاترین نرخ رشد میان تمامی ماه های سال 99 است.

افزایش یک هزار هزار میلیاردی نقدینگی در سال 99

مقدار نقدینگی در پایان سال 99 با افزایش 40.6 درصدی نسبت به پایان سال 98 به حدود رقم 3 هزار و 475 هزار میلیارد تومان رسید، این افزایش به ارزش بالغ بر یک هزار ، هزار میلیارد تومان است. به عبارت دیگر پایه پولی خلق شده در سال 99 با توجه به ضریب فزاینده (خلق پول توسط بانک ها) ،این میزان نقدینگی را به وجود آورده است. مقدار نقدینگی در ابتدای سال 99 در حدود 2 هزار و 472 هزار میلیارد تومان قرار داشت.

رشد ماهانه به ثبت رسیده برای نقدینگی در اسفند سال گذشته نیز برابر با حدود 5 درصد به ارزش 167 هزار میلیارد تومان است. این رشد  بالاترین نرخ رشد ماهانه نقدینگی در طول سال های 98 و 99 است. تا قبل از اسفند بالاترین نرخ رشد ماهانه نقدینگی در سال 99 با 3.2 درصد در اردیبهشت ماه رقم خورده بود.

متغیر های پولی در اسفند 99

حجم پول در مرز 700 هزار میلیارد تومان

حجم پول که شامل اسکناس، مسکوکات و حساب های جاری است، در ابتدای سال 99 در حدود 427 هزار میلیارد تومان قرار داشت. در طول سال 99 افزایشی معادل با 61.7 درصد را تجربه کرده و میزان این متغیر پولی در پایان سال 99 به حدود 691 هزار میلیارد تومان رسیده است. امقدار افزایش حجم پول در سال گذشته بالغ بر 263 هزار میلیارد تومان برآورد شده است. رشد نقطه به نقطه حجم پول در اسفند 99 نسبت به رشد 88 درصدی که در مهر 99  به ثبت رسیده بود، با کاهش مواجه شده است ،اما نسبت به ماه های قبلی خود تا حدودی در روند صعودی قرار دارد.

افزایش ماهانه حجم پول در اسفند نیز برابر با 5.9 درصد به اررش 39 هزار میلیارد تومان به ثبت رسیده است.علی رغم اینکه رشد ماهانه اسفند فاصله زیادی با رشد های بسیار بالا به ثبت رسیده در تابستان را دارد، اما افزایش ماهانه حجم پول در اسفند 99 میان رشد های چند ماه گذشته در بالاترین رقم قرار دارد.

شبه پول در پایان اسفند 99

میزان شبه پول در پایان سال 99 به حدود 2 هزار و  784 هزار میلیارد تومان رسیده است. به بیان دیگر  ارزش پول موجود در حساب های بلند مدت بانکی در انتها اسفند 99 برابر با عدد ذکر شده است. رشد شبه پول در پایان سال 99 نسبت به پایان سال 98 حدود 36.1 درصد برآورد شده، که مقدار این افزایش به ارزش 740 هزار میلیارد تومان است.

رشد ماهانه این متغیر پولی در آخرین ماه از سال 99 نیز حدود 4.8 درصد به ثبت رسیده است. بر این اساس می توان گفت که ارزش دارایی های موجود در حساب های پس انداز یا بلند مدت بانکی در پایان اسفند سال گذشته نسبت به پایان بهمن ،128 هزار میلیارد تومان افزایش یافته است.

متغیر های پولی در اسفند 99

اخبار روز سایر رسانه ها
    تیتر یک
    کارگزاری مفید
    صداوسیما و خبرگزاری رسمی دولت شهادت ابراهیم رئیسی را تایید کردند در سوگ ابراهیم رئیسی