فیلم | سخنرانی نماینده مجلس ایران در بین المجالس جهانی به زبان انگلیسی

اقتصادنیوز: سیده فاطمه حسینی در یکصد و چهل و یکمین اجلاس بین المجالس جهانی (IPU) گفت: تحریم ها نقض اصول بنیادین حقوق بشر است.