فیلم | قطع صحبت‌های انتقادی امیرحسین رستمی در برنامه زنده شبکه یک