نخستین فیلم از لحظه پرتاب اولین ماهواره نظامی سپاه

اقتصادنیوز: نخستین تصویر از پرتاب موفق اولین ماهواره نظامی جمهوری اسلامی ایران منتشر شد.