عکس رئیس شورای شهر اهرم بخاطر شیوع کرونا

اقتصادنیوز؛ عباس صبوری رئیس شورای شهر اهرم با گریه می‌گوید بیمارستان‌های بوشهر دیگر جا ندارد و هرچه فریاد می زنیم مردم ماسک بزنید، گوش نمی‌کنند.