منحنی نرخ بازدهی در25 مهر1400+نمودار

کشف نرخ سود در سررسیدهای میان‌مدت

کدخبر: ۴۴۷۹۹۹
اقتصادنیوز: امروز 25 مهر 1400 حجم معاملات اوراق بدهی نسبت به دیروز تفاوت چندانی نداشت.
کشف نرخ سود در سررسیدهای میان‌مدت

به گزارش اقتصادنیوز امروز حجم معاملات خرد اوراق بدهی دولتی در بازار ثانویه نسبت به آخرین روز معاملاتی با 2 درصد افزایش به 430 میلیارد تومان رسید. این معاملات روی 36 نماد اخزا و 1 نماد اراد انجام شد. 

بررسی منحنی بازده استخراج شده از نمادهای اخزا نشان می‌دهد که نرخ‌های بازده در سررسیدهای میان مدت افزایشی بودند. نرخ اوراق با سررسید یک سال یا چهار دهم درصد کاهش به 22.54 درصد رسید. نرخ بازده اوراق با سررسید دو سال با یک دهم درصد افزایش به 23.49 درصد رسید. نرخ بازده اوراق با سررسید سه سال با شش دهم درصد افزایش به 24.21 درصد رسید. نرخ بازده اتی در سال دوم نیز با سه دهم درصد افزایش به 24.49 درصد رسید.

امروز روند نرخ بازدهی اوراق آتی نیز شاهد نوساناتی بود. این منحنی در سررسید 400 روزه 23.3  درصد، در سررسید 600 روز .24.8 درصد و در سررسید 800 روز 25 درصد بود.

منحنی بازدهی اوراق بدهی دولتی چیست؟

نرخ بازده نقدی و آتی

در بازار اوراق بدهی دولتی، نرخ‌های بازده اوراق در سررسیدهای زمانی مختلف از طریق عرضه و تقاضا کشف می‌شود. نرخ کشف‌شده بر اساس این سازوکار متوسط بازده نقدی نگهداری اوراق تا سررسید را نشان می‌دهد. همچنین از تفاوت نرخ‌های بازده نقدی در سررسیدهای مختلف، می‌توان برای استخراج بازده آتی مورد انتظار سرمایه‌گذاران استفاده کرد.

5

تیتر یک
کارگزاری مفید