افزایش نرخ بازدهی در سررسیدهای بلند مدت

کدخبر: 518192
بررسی منحنی بازده استخراج شده از نمادهای اخزا نشان می‌دهد که نرخ‌های بازده در سررسیدهای بلند مدت افزایشی بودند.
افزایش نرخ بازدهی در سررسیدهای بلند مدت

به گزارش اقتصادنیوز، حجم معاملات خرد اوراق بدهی دولتی در یکشنبه (6 شهریور 1401) در بازار ثانویه نسبت به آخرین روز معاملاتی با 37 درصد کاهش به 139 میلیارد تومان رسید.

این معاملات روی  23 نماد اخزا و 2 نماد اراد انجام شد. 

11

بررسی منحنی بازده استخراج شده از نمادهای اخزا نشان می‌دهد که نرخ‌های بازده در سررسیدهای بلند مدت افزایشی بودند.

نرخ اوراق با سررسید یک سال به 22.29 درصد رسید. نرخ اوراق با سررسیدهای دو سال به 22.75 درصد رسید.

نرخ بازده اوراق با سررسید سه سال به 22.92 درصد رسید. نرخ بازده اتی در سال دوم به 23.21 درصد رسید.

 

تیتر یک
از دست ندهید
فلای تودی