قرارداد های دوجانبه خرید برق برای صنایع

کدخبر: 416564

تولید محتوای بخش «وب گردی» توسط این مجموعه صورت نگرفته و انتشار این مطلب به معنی تایید محتوای آن نیست.

همواره صنایع تولیدی به دنبال کاهش بهای تمام شده محصول و افزایش درآمد می باشند.

 در سال های اخیر و بویژه سال 1400 (باتوجه به افزایش چشم گیر بهای برق صنایع) در قانون بودجه کشور بهای انرژی نقش اساسی در تعیین بهای تمام شده محصول دارد. 

یکی از روش های نوین در کاهش هزینه برق مصرفی صنایع، تغییر در روش های خرید برق می باشد. به این صورت می توان بدون نیاز به تغییر ساختار و سرمایه گذاری در تاسیسات و پست برق، صنایع کشور می توانند بخشی از برق مورد نیاز خود را به صورت مستقیم از نیروگاه های تولید کننده برق در 2 قالب رایج قراردادهای دوجانبه و بورس انرژی تامین نمود. 

در این روش همچون گذشته دولت ضامن برق رسانی و انتقال انرژی برق خریداری شده به صنایع در قالب ترانزیت برق می باشد و موقعیت و فاصله نیروگاه و صنایع از یکدیگر تاثیری در این امر ندارد. بر اساس مصوبه هیات وزیران به شماره 82357/ت57467ه در تاریخ 20/07/1399 و مصوبه وزیر نیرو به شماره 100/30/34585/99 در تاریخ 02/09/1399، از سال 1400 کلیه صنایع باالی 5 مگاوات مکلف به تامین برق خود از نیروگاه های بخش خصوصی می باشند و در صورت عدم خرید برق به صورت مستقیم از نیروگاه ها، وزارت نیرو با باالترین نرخ در هر ماه برق مشترکین را تامین و صورت حساب را برای مشترکین صنعتی صادر می کند. در این صورت افزایش حداقل 25 %بهای برق در سال 1400 در مقایسه با سال گذشته پیش بینی می گردد. 

از مزایای اصلی تامین مستقیم برق از نیروگاه های تولید کننده برق می توان به موارد زیر به اختصار اشاره کرد: 

  •  کاهش هزینه 15 %الی 30 %خرید برق در مقایسه با روش های خرید برق از برق های منطقه ای 

  •  قرار گرفتن در آخرین اولویت خاموشی برق در صورت کمبود برق در هر منطقه 

  • تضمین برق رسانی بالوقفه به صنایع توسط وزارت نیرو 

در این روش صاحبان صنایع می بایست به میزان برق خریداری شده، شرایط قرارداد خرید برق، نوع شرایط تعدیل قیمت و سایر موارد قراردادی، دقت کافی را باتوجه به جدید بودن آن بعمل آورند.شاید توجه به این نکته خالی از لطف نباشد که در این روش خریدار) صنایع (و هم فروشنده برق) نیروگاه (از بخش غیر دولتی خواهند بود و هر دو به دنبال حداکثر شدن منافع سازمان خود هستند که این امر لزوم بهره گیری از تجربه مشاوران خبره و آشنا به بازار برق و ابعاد مختلف این کار را بیش از پیش برای صاحبان صنایع ضروری می نماید. 

در این زمینه شرکت تدبیر انرژی کامل متشکل از نیروی انسانی متبحر، با تجربه و متخصص در حوزه های مختلف انرژی، اقتصاد انرژی و بازار برق است که در راستای بهره مندی صنایع از قرارداد های دوجانبه و منافع آن، اقدام به مشاوره و عقد قرارداد خرید انرژی از نیروگاه های بخش خصوصی برای صنایع بزرگ در حوزه سیمان، فوالد، معادن و سایر صنایع نموده است.

همچنین این شرکت به عنوان اولین شرکت مشاور در حوزه ی خرید ترکیبی انرژی از بورس انرژی فعالیت میکند و تاکنون 468 مگاوات برق صنایع تولیدی را تامین کرده است.

تیتر یک
از دست ندهید
بلیط هواپیما