در باب انتخابات میان‌دورهه‌ای کنگره آمریکا؛

آیا مردم آمریکا در انتخابات نوامبر به ترامپ «نه» خواهند گفت؟

اقتصادنیوز؛ انتخابات میان‌دوره‌ای کنگره آمریکا در حالی ماه نوامبر برگزار می‌شود که در صورت تصاحب اکثریت کنگره توسط نمایندگان حزب دموکرات، نتیجه این انتخابات می‌تواند به مثابه «نه» مردم آمریکا به عملکرد دونالد ترامپ باشد. (زیرنویس فیلم: انتخاب)