روحانی: می‌گویند اگر فلان کنوانسیون امضا بشود اسلام از دست می‌رود