گزارشی از الجزیره؛

پایان محدودیت‌ها در سرزمین «فیدل کاسترو»

اقتصادنیوز؛ شبکه تلویزیونی الجزیره در گزارشی به پایان محدودیت‌ها در کوبا پرداخته‌است. (زیرنویس: انتخاب)