فیلم لحظه هولناک وقوع سونامی هنگام اجرای کنسرت در اندونزی