صالحی‌امیری پاسخ داد؛

روحانی می‌تواند سرمایه اجتماعی‌اش را زنده کند؟

اقتصادنیوز؛ سید رضا صالحی امیری، رئیس فعلی کمیته ملی المپیک از دولت اول حسن روحانی در زمره نزدیک‌ترین مشاوران او به شمار می‌رفت. او در دولت اول روحانی، چند مسئولیت مهم از جمله ریاست سازمان اسناد و کتابخانه ملی، سرپرستی وزارت ورزش و وزارت ارشاد را بر عهده داشت. صالحی امیری در گفت و گو با «انتخاب» از احتمال بازسازی سرمایه اجتماعی دولت روحانی می گوید.