اقتصادنیوز؛ جاسیندا آردن، نخست‌وزیر نیوزیلند در اقدامی جالب برای دلجویی از مسلمانان آسیب دیده در حادثه تروریستی اخیر، با پوشش اسلامی به دیدار خانواده‌های آنان رفت.