اقتصادنیوز؛ به تازگی ویدئویی در فضایی مجازی منتشر شده که تعدادی از افغانستانی‌ها را در حال آماده سازی تریاک نشان می‌دهد. گفته شده طالبان در مناطق تحت کنترل خود جوان‌ها و نوجوان‌ها را مجبور به ساخت مواد مخدر می‌کند.