آیا جنگ می‌شود؟

اقتصادنیوز؛ پس از خروج آمریکا از برجام و به ویژه پس از اعمال تحریم ها و تصمیمات جدید آمریکا علیه ایران در یک ماه اخیر، گمانه ها در مورد جنگ میان دو کشور اوج گرفته. موضع رسمی دو طرف درباره جنگ چیست؟ آیا در این زمینه پیام یا پیام هایی بین دو طرف رد و بدل شده؟ گمانه زنی ها و تحلیل های کارشناسان چه می گوید؟/ (تهیه و تدوین ویدئو: انتخاب)