اقتصادنیوز؛ پیمان یوسفی نزدیک ترین دوست مزدک میرزایی با شعری از ناصر خسرو به مهاجرت ناگهانی دوست صمیمی اش از ایران واکنش داشته و گفته بعید است او موفق شود./ خبرآنلاین