فیلم | لحظه ترور رئیس‌جمهوری آمریکا در سال 1981

اقتصادنیوز؛ این سکانسی از فیلمی هالیوودی نیست، سوءقصدی بود که ۱۱ فروردین ۱۳۶۰ (۳۱ مارس ۱۹۸۱) در واشنگتن رخ داد. جان هینکلیِ ۲۶ ساله آمده بود تا رونالد ریگان را بکشد. همه‌چیز به حماقت‌بارترین شکل ممکن رقم خورده بود! اول همراه با لیموزین رئیس‌جمهور به بیمارستان جرج واشنگتن برویم. رئیس‌جمهوری از جلسۀ دیدار با اتحادیه‌های کارگری بیرون آمد و در احاطۀ بادیگاردها به لیموزین خود نزدیک می‌شد. رو به دوربین‌ها و خبرنگاران دست تکان داد و لبخند زد تا همه عکس بگیرند. اما در این میان یک نفر عکس نگرفت؛ اسلحه‌ای از زیر لباس درآورد و شلیک کرد... یک، دو، سه... صدای شش گلوله شنیده شد. دو سه متر بیش‌تر با رئیس‌جمهور فاصله نداشت، اگر کمی کار با اسلحه را می‌دانست تیرش خطا نمی‌رفت. بادیگاردها همزمان با شلیک گلوله‌ها رئیس‌جمهور را داخل ماشین پرتاب کردند. لیموزین به سرعت از محل دور شد و چند نفر خود را روی فرد ضارب انداختند. گلوله‌ای به شیشۀ ضدگلولۀ ماشین کمانه کرده و به سینۀ ریگان خورده بود. تفنگی که گلوله از آن شلیک شده بود کالیبر ۲۲ میلیمتری داشت، به همین دلیل ریگان تنها چند قطره خونریزی بیرونی داشت و وقتی او را به بیمارستان رساندند، پزشک‌ها اول نفهمیدند او گلوله خورده است. فکر کردند شاید به دلیل ضربۀ بادیگاردها زخمی شده است. اما گلوله در گوشۀ ریه نشسته بود و خونریزی داخلی شدیدی در کار بود. ریگان همچنان روحیۀ خوبی داشت و شوخی می‌کرد. (منبع: کانال تلگرامی تاریخ‌اندیشی ــ مهدی تدینی)