فیلم/ شاعرانگی وزیر بهداشت

اقتصادنیوز؛ سعید نمکی وزیر بهداشت در آیین بزرگداشت روز خبرنگار یکی از اشعار خود را به اهل قلم و اصحاب رسانه تقدیم کرد./ مهر