فیلم| محاصره مار کبری توسط 4 گربه

اقتصادنیوز؛ در یک کوچه بن بست بین چهار گربه و یک مار کبری درگیری بوجود آمد. در این ویدئو، گربه ها از هر طرف مار را محاصره کرده و سعی می کنند به آن نزدیک شوید، تا اینکه یکی از گربه ها به مار ضربه وارد می کند. در نهایت مار از دست چهار گربه فرار می کند. در این ویدئو علت درگیری این گربه ها و مار مشخص نیست./ ایلنا