شوخی با منشاء بوی بد تهران +فیلم

اقتصادنیوز؛ فرورتیش رضوانیه در تله تیش به سراغ سوژه بوی بد هفته قبل تهران رفته و با آن شوخی کرده است./ خبرآنلاین