جزئیات مصوبه ستاد مقابله با کرونا برای بازگشایی فعالیت‌های تولیدی +فیلم