گزارش نود از فساد در فوتبال

اقتصاد نیوز : عادل فردوسی پور درباره افشاگری های اخیر درباره فساد در فوتبال توضیح داد.