آخرین اخبار آمریکا و مذاکرات برجام

  • اقتصادنیوز: عضو کمیسیون امنیت ملی مجلس اظهار کرد: آمریکایی ها بعد از سفر بایدن به منطقه مجدداً مجبور می‌شوند به عرصه مذاکرات و دیپلماسی التماسی خود برگردند؛ چون کمبود انرژی در حال تبدیل یک بحران اجتماعی در دنیا خصوصاً کشورهای غربی است.