آخرین اخبار احمد مسجد جامعی

  • اقتصادنیوز: «به نام خداوند رنگین‌کمان»؛ این عبارت را در بالای یادداشت آورد تا شأن آن رعایت شود. به نظرم اصرار داشت این قسمت یادداشت را با تأنی و بسیار زیباتر بنویسد .

  • تهران از آغاز شکل‌گیری خانه پدری همه ایرانیان بود. در نخستین آمارگیری‌های تهران، شمار ساکنان غیربومی به‌مراتب از ساکنان اصلی بیشتر بود‌. از کُرد، ترکمن، عرب، آذربایجانی، اصفهانی، خراسانی و... در تهران زندگی می‌کردند. از این‌رو در جایی گفته‌ام و نوشته‌ام «تهران ایرانیان...».

  • اقتصادنیوز: ابتهاج زندانبانی جوان و تندخو داشت که پس از مدتی شاگرد او شد. آن جوان گاهی چیزی می‌‌سرود و به او نشان می‌‌داد. کم‌کم رابطه آنها بیشتر شد، بعدها این جوان به جبهه رفت و به درجه شهادت نائل آمد.

  • اقتصادنیوز : احمد مسجدجامعی از ۱۵ سال حضورش در شورای شهر تهران می گوید و به این پرسش پاسخ می دهد که آیادراین سال ها تهران جای بهتری برای زندگی شده است .

  • اقتصادنیوز: در پی بستری شدن احمد مسجدجامعی در بیمارستان، سیدحسن خمینی از وی احوالپرسی کرد.

  • اقتصادنیوز :‌عضو شورای اسلامی شهر تهران گفت: راه اندازی جمعه بازار پروانه بحثی جدی است که از شهردار محترم می خواهم برای آن مسئله چاره‌ای بیاندیشد. می شود در همین مکان یا در تپه‌های عباس‌آباد و یا مکان دیگری محلی را در نظر بگیرد و این فعالیت مدنی شهری را که سال ها سابقه دارد و هویتی یافته و به کارآفرینی کمک می کند و پاتوق اهل فرهنگ و کارآفرین هاست احیا کند.

  • اقتصادنیوز :‌عضو شورای اسلامی شهر تهران گفت: در دوره شورای سوم تجربه شخصی و عینی در خصوص ریزش ساختمان‌مان داشتم و با مشکل مواجه شدم. منزل مسکونی ما در نیمه شب بر اثر گودبرداری غیر اصولی همسایه ترک برداشت و تخریب شد. این واقعه باعث شد ما، مادرم و برادرم شبانه مجبور به تخلیه منزل‌هایمان شویم و حدود دو ماه با مشکل اسکان مواجه بودیم و در نهایت هم به آن خانه نتوانستیم برگردیم.

  • اقتصادنیوز : ایجاد "تکیه شهر" در تناظر با "تئاتر شهر" در تهران با وجود آنکه مصوبه شورای سوم شهر را دارد، همچنان بلاتکیف مانده و به گفته عضو شورای شهر، انگیزه ایجاد آن به عنوان یک میراث ارزشمند، وجود ندارد.