• سرپرست فرمانداری آباد خبر داد:

    سرپرست فرمانداری آبادان گفت: تاکنون سه نفر از مدیران ناکارآمد در این شهر برکنار و به منظور چابک سازی مدیریت اجرایی شهر به ۶ مدیر دیگر کارت زرد داده شد.

  • اقتصادنیوز :اعضای شورای اسلامی شهر کرمانشاه بر سر انتخاب شهردار به تفاهم نرسیدند.

۱

بیشتر

بیشتر

بیشتر

بیشتر