آخرین اخبار امنیت خاورمیانه

  • اقتصادنیوز: حتی با یک برجام جدید که برای منطقه امنیت آور است، تلاش برای پل زدن میان منافع متضاد کشورها بسیار دشوار خواهد بود. این مسئله نیاز به تلاش هماهنگ منطقه‌ای و بین‌المللی و اقدامات اعتمادسازی با عنایت به امتیازاتی که در پی خواهد داشت، تاکید می‌کند. این به نوبه خود مستلزم اراده سیاسی برای بازنگری مجدد مسائل فارغ از منظر ایدئولوژی، پیش فرض و تعصب است.

  • صباح زنگنه گفت:‌امریکا سناریوهای متعددی در عراق و سوریه و خاورمیانه و چه در افغانستان و شبه قاره دارد. این سناریوها به تناسب دولت ها و احزابی که در امریکا به روی کار می آیند و به تناسب شرایط منطقه، به اجرا گذاشته می شوند. غافل از اینکه مردم منطقه هم برای خود نظر، نظر و برنامه و حرفی دارند. اقداماتی که شهید سلیمانی انجام داد هم در غرب آسیا و هم در منطقه خراسان بزرگ یعنی افغانستان می‌توانست به…

  • پس از عقد قرارداد‌های میلیاردی میان لندن و ریاض، وزیر تجارت بین‌الملل انگلیس در مقاله‌ای بر لزوم افزایش همکاری میان انگلیس و عربستان تأکید کرد.