آخرین اخبار امین قورجیلی

  • هوش مصنوعی (AI) و اتوماسیون به سرعت در حال تغییر نحوه کار ما هستند، و دارای پتانسیل تغییر چشم انداز اشتغال و بازار کار را به صورت بنیادی هستند. این فناوری­ها، کارها و فرآیندهای متنوعی از تحلیل داده و ارائه خدمات به مشتریان، تا تولیدات و حمل و نقل را خودکار نموده اند. علیرغم اینکه هوش مصنوعی و خودکارسازی مزایای زیادی از جمله افزایش بهر­ه­وری و کارآمدی را به ارمغان آورده است، مسائل پیچیده و معمولا…