آخرین اخبار بازار باز 1402

  • اقتصادنیوز: نرخ سود در بازار های مالی هفته اخیر دو روند مختلف داشته است. در این معاملات نرخ سود بازار باز برابر با ۲۳ درصد بوده و مسیری ثابت را پیموده است. این در حالی است که نرخ بهره بین بانکی در کمترین سطح خود در بازه یک ماه و نیمه قرا رداشته است.

  • اقتصادنیوز: در هفته منتهی به ۲۵ اردیبهشت ماه امسال، حجم تزریق پول در بازار باز کاهش پیدا کرده و در مقابل به تزریق پول در بازار شبانه افزوده شده است. این درحالی است که نرخ سود و دامنه آن در این معاملات همچنان ثابت باقی مانده است.

  • نخستین هفته بازار باز در سال جاری برگزار شد. در این معاملات بانک‌ها حدود ۸۰ هزار میلیارد تومان نقدینگی در بانک ها تزریق کرده و نرخ سود نیز مرز ثابت خود را در این هفته ها ادامه داده است.