• یک کارشناس حوزه کار معتقد است که دستمزد کارگران قابل افزایش یافتن است؛ به شرطی که شرایط اقتصادی اجازه دهد و در حال رونق باشیم. او معتقد است فشار وارد کردن بر دستمزدها ممکن است به کاهش نرخ اشتغال و تعدیل نیروهای کار منجر شود.

  • ایسنا: امام جمعه مشهد گفت: مردم باید ببینند مشکلاتشان برطرف می‌شود و کلید حل مشکلات در اشتغال است، بیکاران بروند سر کار و تنها راه ایجاد اشتغال، اقتصاد مقاومتی است.

  • رییس کل سازمان امور مالیاتی بابیان اینکه اعتماد مالیاتی به مردم در دستور کار قرار گرفته است گفت: ظرف مدت سه سال، شیوه علی‌الراس به طور کامل از نظام مالیاتی برچیده خواهد شد.

بیشتر

بیشتر

بیشتر

بیشتر