آخرین اخبار شورش ششم ژانویه

  • اقتصادنیوز: در شرایطی که ترامپ خود را برای صدور سومین کیفرخواست آماده کرده و خبر از بازداشت و زندانی شدنش می دهد، برخی ناظران بر این باورند که بخشی از رای دهندگان آمریکایی به ای نتیجه رسیده اند که موضع گیری وزارت دادگستری حاکم، سیاسی شده و کیفرخواست ها نه تنها محبوبیت ترامپ را کاهش نداده بلکه زمینه ساز افزایش اعتبارش شده است.