آخرین اخبار شپنا

  • اقتصادنیوز: امروز ارزش خالص تغییر مالکیت حقوقی به حقیقی بازار منفی شد و ۱۴۱ میلیارد تومان پول حقیقی از بورس خارج شد.

  • اقتصادنیوز: میانگین ارزش معاملات خرد بورس در هفته اخیر ۳ هزار و ۴۳۶ میلیارد تومان بود که نسبت به رقم ۳ هزار و ۶۸۶ میلیاردی هفته پیشین، افت ۷ درصدی داشته است.

  • اقتصادنیوز: میانگین ارزش معاملات خرد بورس در هفته اخیر ۳ هزار و ۶۸۶ میلیارد تومان بود که نسبت به رقم ۵ هزار و ۲۱۸ میلیاردی هفته پیشین، افت ۲۹ درصدی داشته است.

  • اقتصادنیوز: در انتهای هفته اخیر برای هفت روز متوالی پول حقیقی از بورس خارج شد و مجموع تغییر مالکیت حقوقی به حقیقی بازار منفی شد.

  • اقتصادنیوز: میانگین ارزش معاملات خرد بورس در هفته اخیر ۲ هزار و ۵۶۶ میلیارد تومان بود که نسبت به رقم ۲ هزار و ۳۹۶ میلیاردی هفته پیشین، رشد ۷ درصدی داشته است.

  • اقتصادنیوز: میانگین ارزش معاملات خرد بورس در هفته اخیر ۲ هزار و ۳۹۶ میلیارد تومان بود که نسبت به رقم هزار و ۹۱۷ میلیاردی هفته پیشین، رشد ۲۵ درصدی داشته است. در اولین هفته کاری آبان ماه بازار با مازاد عرضه مواجه بود.

  • اقتصادنیوز: در مجموع کل هفته اخیر هزار و ۲۶۲ میلیارد تومان سرمایه حقیقی از بازار سهام خارج شد و میانگین روزانه خروج پول حقیقی ۲۵۲ میلیارد تومان بود که نسبت به هفته پیش افت ۳۵ درصد داشته است.

  • اقتصادنیوز: میانگین ارزش معاملات خرد بورس در هفته اخیر ۲ هزار و ۱۹۶ میلیارد تومان بود که نسبت به رقم ۲ هزار و ۱۲۴ میلیاردی هفته پیشین، رشد ۳ درصدی داشته است.

  • اقتصادنیوز: در مجموع کل هفته اخیر هزار و ۵۵۵ میلیارد تومان سرمایه حقیقی از بازار سهام خارج شد و میانگین روزانه خروج پول حقیقی ۳۸۸ میلیارد تومان بود که نسبت به هفته پیش رشد ۶۶ درصد داشته است.

  • اقتصادنیوز: در مجموع کل هفته اخیر هزار و ۴۷۹ میلیارد تومان سرمایه حقیقی از بازار سهام خارج شد و میانگین روزانه خروج پول حقیقی ۲۹۶ میلیارد تومان بود که نسبت به هفته پیش رشد ۳.۵ درصد داشته است.