آخرین اخبار عملیات بازار باز 1401

  • اقتصادنیوز: در هفته منتهی به ۲۳ آذرماه یک اتفاق بی سابقه در بازار باز رقم خورد. کسری نقدینگی بانک ها در این بازار موجب شد تا تقاضای پول در این بازار در دو مرحله موردی دیگر برگزار شده و ۴ هزار و ۱۲۰ میلیارد تومان دیگر در نهادهای مالی تزریق شود.

  • در هفته منتهی به ۱۵ آذرماه عملیات بازار باز دو مرحله ای شد. در حالی که در میانه هفته، بانک مرکزی خبر از تزریق ۶۷ هزار و ۵۰۰ میلیاردی پول در نظام بانکی داده بود، در پایان هفته عملیاتی دیگر را رقم زد و ۲۴ هزار میلیارد تومان دیگر به بانک ها تزریق کرد.