آخرین اخبار قبض و بسط نقدینگی

  • دادو ستد در بازار های مالی در این مدت نشان از افزایش کسری نقدینگی بانک ها داشته است. بازار باز برای دومین هفته متوالی قبض پولی انجام نداده و اعتبارات دومین رکورد خود را در دو سال اخیر به ثبت رسانده است. این رویدادها درجه تب نرخ سود بین بانکی درابتدای پاییز را بالاتر خواهد برد.

  • اقتصادنیوز: عملیات بین بانکی در هفته منتهی به ۲۲ شهریور ۱۴۰۰ دو رکورد مهم را ثبت کرد. نوار جذب نقدینگی از بانکها پس از سیزده هفته قطع شده و اعتبارات قاعده مند رکورد یکساله خود را شکست. این اتفاقات می تواند زمینه ساز افزایش نرخ سود بین بانکی در هفته آتی باشد.

  • جذب پول در بازار باز در هفته منتهی به ۸ شهریور ماه نسبت به هفته قبل خود ۴۰ درصد کاهش پیدا کرده و به ۴ هزار میلیارد تومان رسید. خالص عملکرد بازار باز در این هفته نشان از رفتار انبساطی بانک مرکزی در این مقطع داشته است.

  • هفته پایانی خرداد سه اتفاق مهم در بر داشت در مهمترین آنها بانک مرکزی برای دومین بار پیاپی در مسیر استمرار جذب نقدینگی معکوس عمل کرده و اعتبارات قاعده مند نیز پس از دوهفته اقدام به فعالیت کرد.

  • اقتصادنیوز: با توجه به پیش‌بینی بانک مرکزی از وضعیت نقدینگی در بازار بین‌بانکی، موضع عملیاتی بانک مرکزی در این هفته کاهش نقدینگی بود؛ لذا، این بانک با سفارش‌‌های ارسال‌شده بانک‌های متقاضی موافقت نکرد.

  • در نخستین هفته خرداد ماه موضع بانک مرکزی در قبال بانکها کاهش جزئی نقدینگی بوده و بنابراین بسطی در بازار باز صورت نگرفت. این دومین هفته بدون تزریق پول از سوی بانک مرکزی به این بازار بوده است.

  • بسط نقدینگی در بازار باز برابر با ۲ هزار و ۸۳۰ میلیارد تومان در هفته گذشته بوده است. مقایسه این رقم با آنچه که از سوی سیاستگذار پولی قبض شده، نشان از انقباضی ترین عملکرد بانک مرکزی در میان هفته های ۱۴۰۰ داشته است. با این حال یک نکته در آمار و ارقام قابل توجه است، نیازهای فوری بانک‌ها به نقدینگی در رشدی کم سابقه قرار گرفته است.

  • بانک مرکزی با تزریق ۲۸.۳ هزار میلیارد ریال نقدینگی در قالب توافق بازخرید با سررسید ۱۴ روزه با حداقل نرخ ۱۹.۸ درصد به بانک‌های متقاضی موافقت کرد. مقایسه قبض و بسط پول نشان میدهد عملکرد بانک مرکزی در این هفته درراستای قبض نقدینگی بوده است.

  • اقتصادنیوز: بانک مرکزی با تزریق ۲۱.۱ هزار میلیارد ریال نقدینگی در قالب توافق بازخرید با سررسید ۱۴ روزه با حداقل نرخ ۱۹.۹ درصد به بانک‌های متقاضی موافقت کرد. مقایسه ها نشان از افزایش این نرخ پس از ۱۴ هفته داشته است.

  • بانک مرکزی با تزریق ۴۴.۲ هزار میلیارد ریال نقدینگی در قالب توافق بازخرید با سررسید ۱۴ روزه با حداقل نرخ ۱۹.۸۰ درصد به بانک‌های متقاضی موافقت کرد. کسر قبض پول از این میزان نشان میدهد رفتار این نهاد در هفته جاری در راستای قبض نقدینگی بوده است