آخرین اخبار مصر ایالات متحده

  • اقتصادنیوز: اوج گیری تنش ها در غزه، مصر را در شرایط دشواری قرار داده، السیسی امروز صرفا دو گزینه دارد، یا راه را برای ورود پناهندگان فلسطینی باز کرده و خود را برای هزینه های داخلی آماده کند، یا با مخالفت خوانی هایش، رودروی غرب قرار بگیرد.

  • اقتصادنیوز: در شرایط کنونی گذرگاه رفح هم برای حماس با اهمیت است و هم برای اسرائیل؛ چرا که این گذرگاه، هم تونلی است برای انتقال کمک های بشردوستانه به غزه و هم راهی است برای خروج ساکنان این نوار باریک و استقرارشان در صحرای سینا. از همین رو السیسی تلاش دارد تا از این فرصت به نفع خود استفاده کرده و با این برگ برنده امتیاز بگیرد.