آخرین اخبار میزان سفارشات جدید مشتریان

  • اقتصادنیوز؛ شاخص مدیران خرید بخش صنعت در اسفند ۱۴۰۱ در بالاترین سطح خود در ۹ ماهه سال اخیر قرار گرفت، بطوریکه برای این ماه عدد به دست آمده از سوی مدیران بنگاه‌های اقتصادی برابر با ۵۹.۵۱ بوده است.

  • اقتصادنیوز؛ ارزیابی شاخص مدیران خرید بخش صنعت در هشت ماه سال جاری (فروردین تا آبان) از نوسان سینوسی این شاخص حکایت دارد. در مدت زمان مورد بررسی بالاترین رقم در اردیبهشت ماه و کمترین عدد در فروردین ماه ثبت شده است. در این بازه زمانی ۲ ماه عدد شاخص زیر ۵۰ بوده و ۶ ماه بالای ۵۰ قرار داشته است.

  • اقتصادنیوز: شاخص مدیران خرید بخش صنعت (تعدیل فصلی نشده) در مهرماه با شیب کاهشی به ۵۱.۶۶ رسید؛ عددی که نشان می‌دهد فعالیت‌های بخش صنعت با رشد اندکی نسبت به شهریور ماه از مرز ۵۰ واحد عبور کرد.

  • اقتصادنیوز: شاخص مدیران خریداز بنگاه‌های بزرگ اقتصادی نشان دهنده آن است که بخش صنعت با رشد یک واحدی در بهمن ۱۴۰۰ توانست از مرز رکود جدا شود. شامخ بدست آمده برای بخش صنعت در این ماه عدد ۵۱.۵ بوده است.