آخرین اخبار نرخ سود

  • برخی تحلیلگران معتقدند رشد بی شمار بسط پول از محل پایه پولی می تواند منجر به تورم زایی در کشور شود. این شاخص در هفته اخیر منجر به افزایش ۵ همتی پایه پولی شده است.

  • نرخ سود در غالب بازارهای مالی هفته دوم مرداد نزولی بود. بانک مرکزی به منظور اهداف پولی خود نرخ بهره را کنترلی تر کرده و این شاخص را ۰.۵ واحد درصد تنزل داد. در ادامه نرخ سود بازار باز نیز ۱.۵ واحد درصد افت را در این هفته تجربه کرد.

  • نرخ اوراق با سررسیدهای دو سال با یک دهم درصد کاهش به ۲۳.۰۶ درصد رسید.

  • نرخ سود بین بانکی از ۲۱.۱۳ با کاهش محسوسی وارد کانال ۲۰.۶۴ درصد شد.

  • اکوایران در گفت و گویی با کاظم چاوشی، صاحب نظر در حوزه پولی و بانکی به بررسی این رکورد شکنی کاهشی در بازار بین بانکی پرداخته است.

  • اقتصادنیوز: نرخ سود سه بازار در هفته اول مرداد ماه مورد بررسی قرار گرفت. در مهم ترین آن ها نرخ بهره پس از رکوردهای متوالی در نهایت بیشترین افت را در بازه یک ساله ثبت کرده و به ۲۱.۱۳ درصد تنزل پیدا کرد.

  • دولت مردان صحبت های زیادی را برای کنترل نرخ بهره بین بانکی مطرح کرده اند که تا کنون کارساز نبوده است و شاهد هستیم که نرخ بهره بین بانکی به محدوده ۲۲ درصد نزدیک می شود. با توجه به اهمیت این موضوع با یک کارشناس بازار سرمایه گفتگو کرده ایم.

  • در هفته سوم تیرماه در بازار باز بسط نقدینگی در سطح سابق باقیمانده و تغییر قابل توجهی راثبت نکرد . به طور کلی بانک ها با فروش اوراق در این بازار به بانک مرکزی سعی می کنند تا وضعیت نقدینگی خود را بهبود ببخشند.

  • اقتصادنیوز: نرخ سود بازار باز و بازاربین بانکی در هفته اول تابستان به بالاترین سطح ۶ ماهه رسیده است. ضمن رکوردزنی نرخ سود در این بازارها اما این شاخص در بازارهای مالی دیگر با افت و خیز های مختلفی همراه بوده است.

  • هزینه وام مسکن در اولین روز تابستانی کشور با افت قیمت مواجه شده و در کمترین سطح خود در دو هفته اخیر قرار گرفته است.کاهش ارزش قیمت اوراق تسه در این روز موجب شدتا نرخ سود وام مسکن تنزل پیدا کرده و بعد از ثبت کانال ۲۷ درصدی در دو هفته گذشته اکنون به ۲۶.۱۳ درصد برسد