آخرین اخبار نرخ سود

  • اقتصادنیوز:نرخ بهره بین بانکی در هفته منتهی به ۲۴ آبان پس از ۴ هفته کاهش متوالی، افزایش یافت.

  • اقتصادنیوز: نرخ سود بین بانکی در هفته منتهی به ۲۲ شهریورماه با افزایش نسبت به هفته قبل از آن به ۲۳.۶۲ درصد رسید.

  • اقتصادنیوز: نرخ سود بازار باز روند ثابت خود را ادامه داده و برای هفته های متوالی در مرز ۲۳ درصد ثابت مانده است. بررسی های آماری نشان میدهد نرخ بهره بین بانکی نیز برای چهارمین هفته متوالی در مرز ثابت ۲۳.۴ درصد قرار داشته است.

  • اقتصادنیوز: نرخ سود در بازار های مالی هفته اخیر دو روند مختلف داشته است. در این معاملات نرخ سود بازار باز برابر با ۲۳ درصد بوده و مسیری ثابت را پیموده است. این در حالی است که نرخ بهره بین بانکی در کمترین سطح خود در بازه یک ماه و نیمه قرا رداشته است.

  • اقتصادنیوز: وضعیت نرخ سود ها در هفته گذشته حکایت از مسیر پرتکرار این هفته ها داشته است. در هفته اخیر ، نرخ سود بازار باز روند ثابت هفتگی در سال جاری را ادامه داده و در کنار آن نرخ سود بین بانکی نیز در بالاترین سطح خود در هفت سال گذشته قرار گرفته است.

  • نرخ سود بین بانکی در هفته منتهی به ۲۰ اردیبهشت ماه با رشد ۰/۰۶ واحد درصدی نسبت به هفته قبل از آن، ۲۳.۶۱ درصد شد.

  • اقتصادنیوز: در بازارهای مالی هفته اخیر، رفتار نرخ سود ها در بازارها دو رفتار مختلف داشته است. در هفته نخست اردیبهشت ماه سال گذشته، نرخ سود در بازار باز برابر با ۲۳ درصد ثابت بوده و نرخ بهره بین بانکی همچنان رکوردزنی کرده است.

  • ماجرای نرخ سود بازارهای مالی هفته آخر فروردین دو روایت مختلف داشته است. طبق آمارها هزینه استقراض بانک ها در بازار باز روند ثابت خود را ادامه داده و در مقابل نرخ بهره رکوردزنی کرده است.

  • اقتصادنیوز: پس از مسیر ثابت تزریق پول در بازار باز، خالص عملکرد بانک مرکزی در بانک ها برای هفتمین هفته متوالی منفی شده است. بررسی های آماری نشان میدهد روند نزولی این شاخص در حال کمتر شدن است.

  • آمارها نشان می دهد که تزریق بانک مرکزی که در بازار شبانه به شیوه اعتبارات قاعده‌مند (دریافت اعتبار با وثیقه از بانک مرکزی) بوده، در هفته منتهی به ۲۳ فروردین با نرخ سود ۲۴ درصد برابر با ۸۰ هزار و ۴۱۰ میلیارد تومان بوده که بی سابقه ترین سطح عملیات بازار شبانه در سال های اخیر بوده است.