آخرین اخبار نکول

  • اقتصادنیوز: بانک مرکزی در ۹ خرداد از انتشار اوراق ارزی در روزهای آتی خبر داد و اعلام کرد این اوراق هم ارز جمع می کند و هم بازپرداخت آن به شکل ارز خواهد بود.

  • اقتصادنیوز: یکی از تصمیمات مهم شورای عالی بورس افزایش اعتبار خرید کارگزاران بورس به ۶۰ درصد است. تصمیمی که تبعات متعدد و مهمی برای اقتصاد ایران خواهد داشت که می‌توان دو سناریو را برای آن متصور بود.

  • اقتصادنیوز :‌نایب رئیس کمیسیون برنامه و بودجه شورای شهر تهران با اشاره اینکه بیشترین چک‌های برگشتی در دهه ۹۰ متعلق به سال‌های ۱۳۹۰ تا ۱۳۹۴ است، اظهار کرد: ۱۵ درصد چک‌های برگشتی برای دهه ۷۰، ۵۰ درصد برای دهه ۸۰ و ۳۵ درصد برای دهه ۹۰ است که در مصوبه سال ۱۳۹۸ با این اقدام حقوقی، سه میلیارد و ۷۰۰ میلیون تومان از این اسناد نکول شده نقض شد.