آخرین اخبار نیروهای نظامی روسیه

  • اقتصادنیوز: سخنگوی پنتاگون ادعا کرد که ما به صراحت کامل بیان کرده ایم که به تحریم ها و عواقب اقتصادی نگاه می کنیم که تاکنون حتی در سال ۲۰۱۴، سابقه نداشته اند.