آخرین اخبار پایه پولی در زمستان 1401

  • اقتصادنیوز: طبق آمارهای بانک مرکزی پایه پولی پس از ثبت بیشترین رکورد خود در دی ماه سال گذشته روندی صعودی خود را ادامه داده است. این رقم در نیمه زمستان سال قبل به ۸۰۸ هزار میلیارد تومان رسیده و رشدی ۳۹.۳ درصدی را در قیاس با بهمن ماه سال قبل رقم زده است. این بیشترین رشد سالانه پایه پولی در بازه هفده ماه منتهی به بهمن ۱۴۰۱ بوده است.