آخرین اخبار پول حقیقی

  • اقتصادنیوز: از روز سه‌شنبه ۲۴ خرداد، روند خروج پول حقیقی از بورس شدت گرفت و پس از آن در ۷ هفته متوالی که شامل ۳۵ روز کاری پی در پی بود، ارزش خالص تغییر مالکیت حقیقی به حقوقی بازار سهام مثبت بود. در این ۳۵ روز ۱۲ هزار و ۲۲۲ میلیارد تومان پول حقیقی از بورس خارج شد.

  • اقتصادنیوز: در مجموع کل هفته اخیر هزار و ۴۷۹ میلیارد تومان سرمایه حقیقی از بازار سهام خارج شد و میانگین روزانه خروج پول حقیقی ۲۹۶ میلیارد تومان بود که نسبت به هفته پیش رشد ۳.۵ درصد داشته است.

  • اقتصادنیوز: در مجموع کل هفته اخیر هزار و ۱۴۵ میلیارد تومان سرمایه حقیقی از بازار سهام خارج شد و میانگین روزانه خروج پول حقیقی ۲۸۶ میلیارد تومان بود که نسبت به هفته پیش افت ۳۵ درصد داشته است.

  • اقتصادنیوز: در ۱۹ روز معاملاتی تیر ماه ۱۴۰۱ در تمامی روزها شاهد خروج پول حقیقی از بازار بودیم، مجموع تغییر مالکیت حقیقی به حقوقی در تیر ماه ۶ هزار و ۸۱۲ میلیارد تومان بود.

  • اقتصادنیوز: در مجموع کل هفته اخیر هزار و ۷۶۱ میلیارد تومان سرمایه حقیقی از بازار سهام خارج شد و میانگین روزانه خروج پول حقیقی ۴۴۰ میلیارد تومان بود که نسبت به هفته پیش رشد ۳۲ درصد داشته است.

  • اقتصادنیوز: اگر یک سهامدار سبد سهامی داشته باشد که بازدهی آن با شاخص کل متناسب باشد، به طور متوسط در تیر ۱۴۰۱ زیان ۲.۷ درصدی را متحمل شده است.

  • اقتصادنیوز: در مجموع کل هفته اخیر هزار و ۶۶۳ میلیارد تومان سرمایه حقیقی از بازار سهام خارج شد و میانگین روزانه خروج پول حقیقی ۳۳۲ میلیارد تومان بود که نسبت به هفته پیش افت ۱۲ درصد داشته است.

  • اقتصادنیوز: در ۲۱ روز معاملاتی خرداد ماه در ۱۸ روز شاهد خروج پول حقیقی از بازار بودیم و تنها در ۳ روز کاری سرمایه حقیقی به بازار وارد شد.

  • اقتصادنیوز: در مجموع کل هفته ۲ هزار و ۲۴۲ میلیارد تومان سرمایه حقیقی از بازار سهام خارج شد و میانگین روزانه خروج پول حقیقی ۴۴۸ میلیارد تومان بود که نسبت به هفته پیش رشد ۱۸۳ درصد داشته است.

  • اقتصادنیوز: در مجموع کل هفته ۷۹۴ میلیارد تومان سرمایه حقیقی از بازار سهام خارج شد و میانگین روزانه خروج پول حقیقی ۱۵۸ میلیارد تومان بود که نسبت به هفته پیش افت ۷۴ درصد داشته است.