آخرین اخبار کمبودهای

  • رئیس سازمان غذا از تامین ارز دارویی ها خبر داد.

  • کمبودهای همیشگی مواد غذایی کره شمالی با طوفان‌های سال ۲۰۲۰ و تصمیم کیم جونگ اون برای بستن مرزها به خاطر پاندمی کرونا که همان میزان تجارت قانونی اندک کره شمالی را نیز محدود کرد، وخیم‌تر شده است.

  • اقتصادنیوز :‌رییس شورای شهر تهران گفت :‌آیت الله هاشمی رفسنجانی به حمل‌ونقل، نگاه مبتنی بر ارتقای حمل‌ونقل عمومی بود، ایشان پروژه متروی تهران را که در سال ۱۳۶۰ با فشار دلواپسان وقت و مصوبه هیأت وزیران، تعطیل شده بود، با خطبه مترو و حضور در هیأت وزیران، در اوج جنگ فعال کرد، بخش بزرگی از کمبودهای ناوگان حمل‌ونقل عمومی کشور با دخالت و حمایت ویژه ایشان از اتوبوس سازی برطرف شد .