کمیسیون بهداشت و درمان

  • سخنگوی کمیسیون بهداشت و درمان مجلس:

    اقتصادنیوز؛ حیدعلی عابدی گفت: ما به مردم این اطمینان را می‌دهیم که داروهای مورد نیاز آنها با افزایش قیمت مواجه نخواهد شد.

  • عضو کمیسیون بهداشت و درمان مجلس، علت افزایش تخلفات حوزه سلامت را ضعف نظارت و کمبود نیرو دانست و گفت: شکایت از پزشکان رو به افزایش است.

۱

بیشتر

بیشتر

بیشتر