آخرین اخبار آزادی نازنین زاغری

  • لیز تراس وزیر خارجه انگلیس در ۲۰۰۰ مین روز پس از دستگیری نازنین زاغری ـ رتکلیف ، شهروند ایرانی ـ بریتانیایی متهم به فعالیت های ضددولتی در ایران ، بیانیه ای صادر کرده و در آن تاکید نمود که تا بازگشت زاغری-رتکلیف به خانه به وارد کردن فشار بر تهران ادامه خواهد داد.