آخرین اخبار آمار فوتی کرونا روزانه

  • ابتلا به کرونا در ایران بازهم رکورد دیگری را ثبت کرد. افزایش وضعیت قرمز کرونایی درایران موجب شدتا تعداد بیماران بدحال کرونایی در کشور به مرز ۷ هزار نفر رسیده و در مرتبه پنجم جهان از این حیث قرار بگیرد.

  • در روزهای اخیر تعداد مبتلایان ایران در جهان رتبه سوم را داشته است. افزایش ابتلا سرانجام سبب شد تا تعداد بیماران بدحال کرونایی در ایران به بیشترین مقدار تاریخی خود دست پیدا کند.

  • آمارهای چند روز اخیر کرونا در کشور نشان از رشد قدرت بستری کرونا و نیروی کشندگی این بیماری در بازه دو ماه و نیم اخیر داشته است. شمار مبتلایان نیز با گذر از مرز ۱۷ هزار نفر رکورد دیگری از این ویروس را به ثبت رساند.

  • فراوانی نسبی در آمارهای بستری و ابتلا به کرونا در روزهای اخیر به بیشترین حد خود رسیده است. دراین میان آمار مرگ و میر نشان از مسیری صعودی داشته است.

  • در آمارهای کرونایی امروز بیستم اسفندماه، حد ابتلا به رکورد خود در سه ماه اخیر رسید. بررسی آماری در متغیرهای جهانی کرونا نیز نشان از روند صعودی این بیماری در ابتلاو فوتی بوده است.

  • بررسی رشد روزانه ۵ متغیر کرونایی در کشور نشان از پایداری آمار ابتلای کرونا و رشد سرعت درمان نسبت به مرگ ومیر کرونایی داشته است.